: ZŠ Juventa > Články 2020/2021 > Nositel života a smrti - chemie v 8. A, B, D

Nositel života a smrti

Prvek, který potřebujeme k dýchání a bez kterého nevydržíme více než 3 minuty, nás také pomalu „zabíjí“. O kterém prvku je řeč? O kyslíku.

Žáci 8.A, B a D si nejrozšířenější prvek na naší planetě připravili jednoduchou reakcí doma. Kyslík je bezbarvý plyn bez zápachu, zároveň je to velmi reaktivní plyn podporující hoření a jeho přítomnost bylo třeba dokázat 😊

A tak jsme dokazovali...

Na tomto místě děkuji všem rodičům za nákup pomůcek pro domácí pokusy při distanční výuce a za nezbytný dohled při provádění pokusů. Maminkám děkuji za zapůjčení svých kuchyní 😊

Autor: Kateřina Kukačková