: ZŠ Juventa > Články 2020/2021 > Projekt „Sovětské Milovice očima pamětníků“

Projekt „Sovětské Milovice očima pamětníků“

Projekt vznikl na Základní škole Juventa v roce 2018. Prvním impulsem byl velký zájem o komentované prohlídky naší školy, zejména o její podobě a historii před rokem 1991. Ve školním roce 2018/19 byl vytvořen volitelný předmět „Moderní dějiny“, na který docházeli žáci zajímající se o historii. Jednalo se o děti 2. stupně. Cílem bylo vytvořit projekt na základě vyprávění pamětníků, který by mapoval dějiny našeho město. Pod vedením učitele Michala Fejtla se žáci seznámili s důležitými milníky naší historie 20. století a začali shromažďovat materiály, fotografie, články a dokumenty o sovětském pobytu v Milovicích. Dále se žáci seznámili s technikou vedení rozhovorů. Jak se ptát, jak držet linii tématu a jak pamětníka zaujmout. K těmto rozhovorům byla zapotřebí i základní znalost našich moderních dějin. Během projektu žáci vytvářeli mapu sovětských Milovic a zakreslovali do ní pomocí počítače vojenské i civilní objekty sloužící Rudé armádě.

Autor: Michal Fejtl

Aby se tyto všechny zdroje mohly převést do tištěné podoby, k tomu nám pomohlo město Milovice a zejména paní místostarostka Ludmila Šimková.

V roce 2020 došlo na rozhovory, které žáci vedli osobně nebo po telefonu. Během této doby žáci dopracovali mapu sovětských Milovic. Nejtěžším úkolem byl přepis rozhovorů z nahrávek. Zde patří velký dík paní učitelce Janě Gavalcové a žákům jejího předmětu „Psaní všemi deseti“.

V roce 2021 učitel Michal Fejtl všechny tyto přepisy, texty, obrázky, atd. začal skládat do podoby textu, který se povedlo dovést do závěrečné podoby v březnu. Zejména žáci devátého ročníku se podíleli na tvorbě samotné publikace. Zde patří největší dík Matěji Polákovi a Sáře Langkramerové. V dubnu došlo díky městu Milovice k vytištění publikace. Doufáme, že vám přinese zajímavý pohled na nedávnou historii našeho města.

Cílem projektu bylo žáky seznámit s moderními dějinami a také prohloubit znalosti o našem městě. Dále jsme rozvíjeli komunikační dovednosti v oblasti rozhovorů se starší generací a tím vytvořili zájem o vzpomínky starších lidí. Umění komunikace „face to face“ je nesmírně důležité. Umět pokládat otázky a pozorně naslouchat je něco, co dnešním žákům často chybí. I to byl tedy cíl tohoto školního projektu.