: ZŠ Juventa > Články 2021/2022 > Advokáti do škol

Advokáti do škol

V průběhu listopadu a začátku prosince v rámci hodin občanské výchovy a světa práce naší školu opakovaně navštěvovala JUDr. Kristýna Bukovská, která žáky všech tříd II. stupně seznamovala s právnickými profesemi a zároveň s žáky diskutovala o jimi zvoleném tématu. Děti si témata volily s dostatečným předstihem, takže měly možnost připravit si otázky a ptát se na to, co je zajímalo.

A jaká témata byla žáky nejvíce vybírána? Šesté a sedmé třídy nejvíce zajímala práva dítěte a práva spojená s pohybem ve virtuálním prostředí. Osmáky nejčastěji voleným tématem byly druhy smluv a písemné a ústní dohody, deváťáci se zajímali o dluhy, jejich vznik a způsoby vymáhání.

Moc děkujeme paní Bukovské za možnost nechat žáky školy alespoň trochu nahlédnout do právnických profesí a zároveň za diskusi nad dětmi volenými tématy.

Autor: Milena Borovičková