: ZŠ Juventa > Články 2021/2022 > Koza domácí

Koza domácí

Dne 18. května přijely naší družinu navštívit tři šikovné slečny. Julinka, Elenka a Reginka. Ptáte se, jaké slečny k nám zavítaly? Jsou to kozy domácí za doprovodu paní Armandové.

Počasí nám přálo, a tak se tato akce mohla uskutečnit venku na zahradě školní družiny.

Paní nám s kozami předvedla mnoho cviků a povelů, které se Julinka, Elenka a Reginka naučily. Paní vyprávěla dětem spoustu zajímavých informací. Například, čím se kozy živí, jak jsou staré, jak se dojí, v čem je důležitá jejich genetika a také, že Julinka, nejstarší koza, je Miss koza České republiky.

Na závěr tohoto příjemného odpoledne si mohlo každé dítě zkusit nakrmit kozy, projít se s nimi po okolí zahrady a jako památku dostali razítko s obrázkem kozy. Tato akce byla zajímavá, poučná i zábavná.

Autor: Barbora Panková, vychovatelka ŠD