: ZŠ Juventa > Články 2021/2022 > Měření výšky stromů s 9. B a 9. C

Měření výšky stromů s 9. B a 9. C

Dlouho slibované měření výšky stromů v okolí naší školy jsme s 9. B a 9. C zrealizovali v pátek 17. 6. v rámci hodiny matematiky. Při našem šetření jsme využívali například délky stínů či zrcátko spolu se zákonem odrazu.

Všichni deváťáci přistoupili k našemu výzkumu velmi zodpovědně a když bylo potřeba, neváhali si pro účely měření lehnout i na zem.

Hodnoty vypočítané jednotlivými týmy pomocí pravidel podobnosti se od sebe lišily jen minimálně a tak můžeme skoro s jistotou říci, že například nejvyšší strom na spodním okraji parkoviště pro učitele měří 22 m.

Autor: Veronika Marková