: ZŠ Juventa > Články 2021/2022 > Proč třídit baterie?

Proč třídit baterie?

V prvním pololetí školního roku 2021-2022 se uskutečnil projekt Proč třídit baterie, do kterého se zapojili žáci 6. E, 6. F a 9. tříd školy. Z různých odpadních materiálů v hodinách praktiky z Pp, výtvarné a pracovní výchovy žáci tvořili baterkožrouty a následně je vyměňovali či nově umísťovali ve třídách školy. Během hodin Ppp byla vytvořena řada prezentačních materiálů, kde si deváťáci připomněli, jak je důležité třídit a recyklovat staré baterie.

Autor: Larisa Horká, Metodik EVVO

Na žáky I. stupně pak čekaly výukové programy o významu třídění baterií, jež připravily Bára Peterková, Maruška Šochmanová a Natálka Zrzavá z 6. E třídy, Anička Bágeľová a Vojtěch Turek z 9. B třídy. Formou her a soutěží starší žáci učili své mladší kamarády šetrnému vztahu k životnímu prostředí.