Mgr. Michal Fejtl

  • m.fejtl@zsjuventa.cz
  • kmenová učebna: 416C
  • konzultační hodiny: úterý 11.55 - 12.40
  • výchovný poradce pro II. stupeň

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele