Mgr. Hedvika Jiroutová

  • h.jiroutova@zsjuventa.cz
  • telefon: 736 276 616
  • kmenová učebna: 312B
  • konzultační hodiny: pondělí 11:00 – 11:45
  • výchovný poradce pro I. stupeň

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele