Mgr. Martina Sosnovská

  • m.sosnovska@zsjuventa.cz
  • telefon: 739 028 116
  • kmenová učebna: 118B
  • konzultační hodiny: úterý 11.55 - 12.40
  • Metodik primární prevence

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele