: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023> Zájezd do Belgie a Anglie 2023

Zájezd do Belgie a Anglie 2023

Termín a cena

 • 24. - 29. dubna 2023

 • celková cena 8 600 Kč

Program

 1. den: Odjezd od školy ve večerních hodinách.

 2. den: Návštěva Atomia v Bruselu. Poté prohlídka jednoho z nejkrásnějších belgických měst - Brugg, včetně projíždky lodičkou. Možnost návštěvy muzea čokolády nebo muzea hranolek. Večer ubytování v hotelu F1 u přístavu Calais nebo Dunkerque.

 3. den: Ráno po snídani trajektem na britské ostrovy. Návštěva vodního hradu Leeds Castle. Poté přesun na jižní pobřeží, kde nás čeká prohlídka útesů Seven Sisters. V případě dostatku času návštěva města Brighton. Večer přejezd na ubytování v hostitelských rodinách na jihu Londýna.

 4. den: Návštěva prehistorické památky Stonehenge. Odpoledne návštěva Salisbury s překrásnou anglikánskou katedrálou.

 5. den: Celodenní prohlídka Londýna a hlavních památek na přání - Westminster Abbey, Houses of Parlament, Trafalgar square, Buckingham Palace, Tower of London, Tower bridge. Večer odjezd do přístavu Dover, trajektem do Francie a noční tranzit do ČR.

 6. den: Návrat ke škole v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autobusem

 • 1x ubytování v hotelu F1 ve Francii se snídaní

 • 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

 • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu

 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999 Sb.

 • služby průvodce po celou dobu zájezdu + informační materiály

Informace pro zájemce

 • kontaktní osoba: Mgr. Milena Borovičková

 • závazné přihlášky do 15. 11. 2022

 • 1. splátka 3000 Kč do 30. 11. 2022

 • 2. splátka 3000 Kč do 20. 2. 2023

 • doplatek 2600 Kč do 20. 3. 2023

 • platba na účet školy: 3248622309 / 0800

 • variabilní symbol pro platbu (VS): datum narození žáka

 • zpráva pro příjemce: jméno + příjmení žáka + třída

 • letáček ke stažení