Domácí příprava

Během uzavření ZŠ Juventa žádáme rodiče, aby důsledně sledovali Bakaláře – domácí úkoly či poznámky pro rodiče. Zde naleznete zadané učivo. Pokud budete mít nějaké komplikace se zajištěním učiva, neprodleně kontaktujte svého učitele na pracovní e-maily.

Někteří učitelé komunikují s žáky e-mailem přes adresy rodičů, nebo využívají Službu G Suite (standardně mají zavedeno žáci 5. až 9. ročníků). Volitelně se k využití těchto aplikací připojili někteří další vyučující i z nižších ročníků, informujte se u třídních učitelek vašich dětí.

Podrobnější informace o používání G Suite naleznete na stránce G Suite na ZŠ Juventa.


Jiné dotazy můžete směřovat elektronickou formou na adresu sekretarka@zsjuventa.cz.