Přijatí žáci ke školní docházce pro školní rok 2020/2021

č.j. : 500/2020/JUV/Min

Dne: 11. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá, rozhodla ředitelem školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Následující přidělená registrační čísla se přijímají od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v Základní škole Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá.

Registrační čísla přijatých 2020/2021

Zveřejněno dne: 11. 5. 2020, sejmuto 11. 6. 2020


Mgr. Jaroslav Minařík

ředitel školy