Vrácení úplaty za ŠD v období uzavření školy

Vážení rodiče,

pokud budete žádat o vrácení peněz za úplatu školní družiny za období, kdy nebyla škola v provozu z důvodu koronavirové krize, zašlete písemnou žádost ve formě viz níže:

Jméno a příjmení dítěte: ...................................................... Třída: ..............

Žádám o vrácení peněz za školní družinu za období duben - červen na účet číslo: .........................................................

Žádost zašlete e-mailem na e.krakorova@zsjuventa.cz.

Tato žádost se týká jen rodičů, kteří uhradili řádně školní družinu.

Platby budou vráceny do 30. 7. 2020.