Výukové skupiny pro žáky 1. stupně a přípravných tříd

Aktualizováno 12. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k připravovanému otevření škol pro žáky 1. stupně a přípravných tříd, které má formou výukových skupin začít od 25. 5. 2020, zjišťujeme váš zájem formou krátkého dotazníku (viz níže na této stránce). V případě, že projevíte zájem, aby vaše dítě začalo navštěvovat výukovou skupinu, je třeba v den zahájení předložit ve škole čestné prohlášení (formulář ke stažení zde) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte a platí po celou dobu docházky do školy. Bez předložení tohoto prohlášení nesmí být žák do školy vpuštěn.

Pokud nemáte možnost si prohlášení vytisknout, můžete si ho od 18. 5. 2020 vyzvednout ve vestibulu školy a to každý den od 8.00 do 12.00 hod.

Předpokládaná organizace výuky

Začátek výuky přípravných a 1. až 3. třídy

  • 8.00 hod přípravné a 1. třídy (žáci vchází vedlejším vchodem)
  • 8.10 hod 2. třídy (žáci vchází vedlejším vchodem)
  • 8.20 hod 3. třídy (žáci vchází vedlejším vchodem)

Začátek výuky 4. a 5. třídy

  • 8.00 hod 4. třídy (žáci vchází hlavním vchodem)
  • 8.10 hod 5. třídy (žáci vchází hlavním vchodem)

Konec výuky 1. až 3. třídy

  • 11.45 hod 1. třídy (žáci odchází vedlejším vchodem)
  • 11.55 hod 2. třídy (žáci odchází vedlejším vchodem)
  • 12.05 hod 3. třídy (žáci odchází vedlejším vchodem)

Konec výuky 4. a 5. třídy

  • 11.45 hod 4. třídy (žáci odchází hlavním vchodem)
  • 11.55 hod 5. třídy (žáci odchází hlavním vchodem)

Škola bude otevřena v 7.50 hod, žádáme o dodržování distanční vzdálenosti 2 metrů.

Pokud se dítě bude účastnit také odpolední výuky (forma školní družiny), předpokládaný konec bude nejpozději v 16.00 hod. Vyzvedávat děti bude možné samozřejmě i dříve. Školní jídelna bude v provozu. Výběr bude pouze z jednoho jídla.

Škola se při organizaci výuky školních skupin musí řídit manuálem MŠMT s názvem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, ve kterém jsou popsány povinnosti škol a také žáků a zákonných zástupců. Prosím, abyste si tento manuál prostudovali. Odkazujeme přímo na webové stránky MŠMT www.msmt.cz.

Ve skupině může být maximálně 15 dětí. O složení ve skupině rozhoduje ředitel školy. Pokud bude třída rozdělena na dvě skupiny, jednu ze skupin by měl vzdělávat třídní učitel a druhou pedagog, který bude k dispozici.

Bez splnění všech požadavků stanovených pro žáky a zákonné zástupce není škola povinna žáka do výuky přijmout. Při porušení pravidel v průběhu výuky je škola oprávněna žáky z této formy výuky vyloučit.