Výsledky zápisů dětí do ŠD

Pro školní rok 2020/2021 byli do školní družiny přijati všichni přihlášení žáci budoucích přípravných, prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Jedná se o žáky přihlášené v řádných termínech zápisů do ŠD.


Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 2. a vyšších ročníků:

  • 15. 6. 2020 pro budoucí 2. ročníky
  • 17. 6. 2020 pro budoucí 3. a vyšší ročníky
  • děti z budoucích prvních tříd jsou do ŠD přijímány automaticky na základě vyplněného zájmu o ŠD na zápisovém formuláři

Oba dny budou zápisy v čase 17.00 - 19.00 hod. ve vestibulu budovy E.

Pro přijetí do školní družiny budou rozhodovat pořadová čísla, která se budou přidělovat při zápisu.

Do budovy prosím vstupujte max. po dvou osobách, se zakrytými ústy i nosem, se svými psacími potřebami. Zápisní listy jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Ke stažení / Zápis dětí do 1. tříd a družiny nebo k dispozici na místě v den zápisu.