Zápisy do prvních tříd 2020

Aktualizováno 8. 4. 2020

Zápis do prvních tříd ZŠ Juventa (včetně odkladů) proběhne v rozmezí 14. 4. (6.00 ráno) – 30. 4. (23.59) bez přítomnosti dětí ve škole. Odevzdání elektronické příhlášky bude řešeno přes aplikaci ZápisyOnline - klikněte na banner.

Zaslat již nyní na sekretarka@zsjuventa.cz můžete pouze formuláře, které se týkají odkladu školní docházky a přijetí do přípravných tříd (ke stažení v části Ke stažení 2019/2020). Pro ověření údajů uvedených v žádosti o OŠD budete školou vyzváni telefonicky nebo mailem. Kdo podá tyto žádosti elektronicky do 14. 4. 2020, nemusí již vyplňovat elektronickou přihlášku v aplikaci ZápisyOnline.

Spádový obvod naší školy jsou tyto části města Milovice – Mladá a Benátecká Vrutice.

Jiný způsob podání přihlášky

V případě, že nemáte možnost elektronického podání přihlášky, budete ji moci od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 podat v písemné podobě ve vestibulu školy v době od 8.00 do 12.00 při zachování všech pravidel stanovených opatřením Vlády ČR v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 (do budovy školy vstupujte maximálně ve dvou se zakrytým obličejem a vlastní propisovací tužkou). Není nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V jiném než stanoveném čase vyplněnou přihlášku spolu s žádostí o přijetí nebo žádostí o odklad (včetně dalších podkladů) můžete vhodit do poštovní schránky školy u hlavních vchodových dveří. Dále tímto způsobem můžete mimo vyhrazený čas odevzdat i podklady pro přijetí do přípravné třídy. Všechny formuláře jsou ke stažení v části Ke stažení 2019/2020.

Odklad školní docházky

Pokud budete požadovat odklad školní docházky, musí být žádost doložena doporučením ošetřujícího dětského lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Doporučujeme specializované pracoviště včas kontaktovat.

Přípravná třída

V případě přijetí do přípravné třídy je třeba ještě zaslat žádost o přijetí doporučenou Školním poradenským zařízením.

ISIC karta

V případě zájmu o kartu ISIC, která může sloužit jako čip na oběd, je nutné vyplnit žádost, která je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Ke stažení, kde najdete i podrobné informace. Tato karta není povinná.

Další kontakty

Mailové adresy: sekretarka@zsjuventa.cz, info@zsjuventa.cz

Případné informace na telefonu 325 532 598.