: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 26. 4. 2021

Aktualizace 23. 4. 2021

Průběh výuky od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

věnujte pozornost informacím o organizaci nástupů žáků k výuce, která bude platná od 26. 4. 2021.

Nástupy v pondělí a čtvrtek

Jednotné nástupy na výuku před hlavním vchodem budou platit pouze v testovací dny (pondělí, čtvrtek):

  • 0. - 1. ročníky - 7:30

  • 2. - 3. ročníky - 7:50

  • 4. - 5. ročníky - 8:10

Třídní učitelky si vyzvednou děti a odvedou je k testování do jídelny.

Testování bude nově probíhat testy SINGCLEAN (instruktážní video je na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4).

Nástupy v úterý, středu a pátek

V ostatní netestovací dny budou žáci chodit sami od 7:30 bez vyzvedávání TU takto:

  • 0. - 3. ročníky vedlejším vchodem

  • 4. - 5. ročníky hlavním vchodem

Děti z rodin IZS

Děti, které docházejí do skupin IZS (každý den v 7:30 u hlavního vchodu) se testují v rámci skupiny. Budou mít svůj personál.

Doučovací skupiny

Děti, které budou docházet do doučovacích skupin (každý den v 7:30 u hlavního vchodu) se budou testovat s dětmi IZS. Budou mít svůj personál.

Ranní družina

Děti docházející do ranní družiny, příp. do ranní skupiny IZS nastupují jako obvykle a testují se po příchodu do školy. Opět žádáme, aby nastoupily nejpozději do 7:00 hodin.

Dotestování dětí mimo pondělí a čtvrtek

Děti, které se budou dotestovávat mimo testovací dny, se musí hlásit hned po příchodu do školy službě u vchodů.

Školy v přírodě

Od 3. 5. 2021 si budete moci žádat o vrácení peněz na neuskutečněné školy v přírodě. Podrobnější informace budou zveřejněny příští týden.

Testování před přijímacími pohovory

Testování žáků před přijímacími pohovory na víceletá gymnázia proběhne 30. 4. 2021 od 10:00 ve školní jídelně. Zároveň můžete využít i testovací centrum v Milovicích v ulici 5. května.

Jak od nás, tak i v centru obdržíte potvrzení o negativitě testu.

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení.