: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Výuka v období distančního vzdělávání

Aktualizace 14. 10. 2020

Základní informace

Vážení rodiče, vzhledem k novým opatřením vlády přechází naše škola k distanční formě výuky.

Žáci budou plnit úkoly a pokyny zadané prostřednictvím Google Classroom v jednotlivých kurzech (předmětech). Úkoly budou zadávány průběžně během dnů distanční výuky rozumně s ohledem na situaci. V případě objektivních důvodů je možno vyzvedávat si zadání i v papírové podobě ve vestibulu školy.

Součástí distanční výuky budou i videokonference přes Google Meet. Rozvrh videokonferencí koresponduje s doporučením MŠMT, tj. jedna hodina on-line výuky denně pro žáky z 1. stupně a tři hodiny on-line výuky denně pro žáky 2. stupně. On-line hodiny budou výhradně z profilových předmětů. Žáci se můžou na videokonference připojit i pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, je však potřeba si do něj nainstalovat aplikace Google Classroom a Google Meet. Naší snahou bylo nekřížit Meety prvostupňové a druhostupňové. U dětí z přípravných tříd, 1. a 2. ročníků budeme potřebovat při distanční výuce větší součinnost rodičů. Takto masivně přes on-line hodiny škola vyučuje poprvé, proto se předem omlouváme za případné nedostatky.

Účast na distanční výuce je pro žáky povinná a je možné ji učiteli hodnotit. Pokud se dítě nebude účastnit on-line výuky je třeba absenci omluvit dle Školního řádu.

Několik základních manuálů k práci v Google Workspace (dříve GSuite) naleznete také na workspace.zsjuventa.cz.

Rozvrhy hodin online výuky

V níže uvedených přílohách PDF jsou rozvrhy online vyučování pro 1. a 2. stupeň: