: Škola > Zprávy > 2021/2022 > Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče,

dne 1. 9. 2021 začíná školní rok. Na základě dokumentů MŠMT a MZd je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, prezenční výuka a provoz ŠD v běžném režimu. I nadále musí škola respektovat nastavená opatření. Zároveň platí povinnost AG testování. To u nás proběhne v těchto termínech - 1. 9., 6. 9. a 9. 9., nebo v první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Zároveň platí povinnost nosit ochranu nosu a úst ve společných vnitřních prostorách školy. Při výuce tato povinnost neplatí s výjimkou žáků, kteří nebudou testovaní. Ti mají ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve škole.

  1. Testování proběhne AG testy Genrui BioTech test (https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/) pod dohledem zaměstnanců školy. K testování se dostaví pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění.

  2. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží škole, že:

a) jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

b) jsou po prodělaném onemocnění Covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid 19)

c) mají negativní výsledek testu, který je proveden v odběrovém místě

Doklad o výše uvedeném zasílejte na email: hospodarka@zsjuventa.cz

3. Pokud se žák nebude testovat, účastní se výuky, ale za podmínek nastavených opatření (ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Pokud žák odmítne jak testování, tak i nošení ochranného prostředku (a nevztahuje se na něj některá z výjimek povinnosti nosit respirátor nebo roušku), nemůže škola umožnit žákovi osobní přítomnost ve škole a poskytování školských služeb. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem.

Organizace testování 1. 9. 2021

Žáci 2. až 9. ročníků

Otestují se dne 1. 9. ve svých třídách za dohledu třídních učitelů. Všichni žáci musí být nejpozději v 7:55 ve svých kmenových třídách. Do školy vstupují žáci 2. - 5. tříd vedlejším vchodem a rovnou odcházejí do tříd. Žáci 6. - 9. ročníků vstupují do školy hlavním vchodem a opět jdou rovnou do tříd.

Žáci přípravných tříd a 1. ročníků

Žáci přípravných tříd a 1. ročníků se budou testovat v jídelně školy. Všichni žáci budou nejpozději v 7:50 u svých označených stolů v jídelně, vstupují hlavním vchodem. Testovat se budou za dohledu zaměstnanců školy a rodičů. Po otestování se všichni přemístí do svých tříd. Rodičům žáků 0. a 1. ročníků škola umožní přítomnost na zahájení školního roku za podmínky, že předloží při vstupu do prostor školy potvrzení viz výše bod 2. V opačném případě není osobní přítomnost možná. Samozřejmostí je ochrana dýchacích cest. Do školy nevstupují osoby jevící příznaky infekčního onemocnění.

Školní družina

Školní družina je 1.9. bez ranního provozu a odpoledne je pouze do 15:00 hodin. Od 2.9. je provoz ŠD bez omezení.

Organizace testování 6. 9. a 9. 9. 2021

Všichni žáci se testují během 1. vyučovací hodiny ve svých kmenových učebnách pod dohledem zaměstnanců školy.

Děti docházející do ranní družiny se otestují již ráno. V tyto dny prosíme o nástup dětí do ranní ŠD nejpozději do 7:00.

Žáci nepřítomní v testovací dny se otestují v den, kdy do školy nastoupí. Musí se nahlásit službě u vchodů do školy.

Pokud by žák měl pozitivní výsledek testu bude umístěn do izolace a budou informováni zákonní zástupci. Dítě by mělo co nejdříve školu opustit.

Děkujeme vám za pochopení.