Skřítkový den ve 2. C

Autor: Petra Pásková

K našim dětem přišel na návštěvu skřítek domácí. Dostal od dětí jméno podle vybraného tematického okruhu. Výroba skřítka domácího protnula výtvarnou, pracovní a literární činnost. Dětem se skřítci moc povedli. Děkuji za skvělou spolupráci rodičů a kreativitu všech dětí.