: ZŠ Juventa > Spolupráce a sponzoři

Pomoc v období koronavirové krize

Velmi rádi bychom v uplynulém období poděkovali za pomoc při zajištění ochranných a bezpečnostních pomůcek pro děti a zaměstnance školy a za provedení celoplošné dezinfekce školy.

Konkrétně

Poděkování

Tímto chceme poděkovat všem sponzorům, kteří vyšli vstříc naší žádosti o drobný věcný dar.

Veškeré zaslané a dodané dárky budou sloužit jako odměny pro žáky naší školy za dobré umístěná při sportovních soutěžích a akcích, recitačních, vědomostních soutěžích či olympiádách.

Jmenovitě děkujeme