: ZŠ Juventa > Články Archiv > Články 2023/2024 > Rozloučení pátých tříd s 1. stupněm na ZŠ Juventa Milovice

Rozloučení pátých tříd s 1. stupněm na ZŠ Juventa Milovice

Pomalu se přiblížil konec školního roku a s ním i léta prožitá na 1. stupni ZŠ. My jsme se žáky 5.A a 5.B strávili krásných pět let. A to se patří oslavit.

Společně s dětmi jsme prošli náročnou dobou, kdy se v republice objevila covidová epidemie. Děti ještě neměly za sebou ani celý první školní rok. Bylo to těžké období pro všechny. Než jsme zcela přešli na online výuku, pracovali jsme s žáky různými způsoby. Například žáci 1. A dostávali komix, kde hlavní postavou byla okurka, tedy detektiv Vokurka. Děti plnily různé úkoly z příběhů, které dostávaly.

Od druhé třídy jsme již všichni ve škole pracovali online. Začátkem druhého roku školní docházky nás opět čekala online výuka. Těšili jsme se, až se opět uvidíme ve třídách.

Ani třetí rok školní docházky neprobíhal standartně. Po napadení Ukrajiny Ruskem, k nám do školy postupně začaly přicházet děti z Ukrajiny. Naše škola jich přijala více než 120. Také v naší třídě jsme měli čtyři ukrajinské děti. Všechny se postupně začlenily do kolektivu. Nejvíce je baví sport, matematika a angličtina. Dva chlapci jsou i výtvarně nadaní.

Ve čtvrté a páté třídě jsme kromě výuky navštívili královské město Mělník, během exkurze v dobrovickém cukrovaru jsme mohli sledovat proces výroby cukru, připravili jsme pro děti z druhých tříd naší školy akci Velikonoční běh se zajíčkem, pomáhali jsme sbírat odpadky, účastnili jsme se mnoha soutěží pořádaných školou i městem. Naši žáci získali mnohá ocenění v matematické soutěži Klokan, konverzaci v anglickém jazyce, ve výtvarných a sportovních soutěžích. V našich třídách je hodně nadaných a šikovných žáků.

V dubnu a květnu letošního roku se konaly zkoušky na gymnázia a u nás ve škole proběhly rozřazovací testy do tříd se zaměřením na anglický jazyk, matematiku a sportovní výchovu. Od šestých tříd se budou děti poznávat a učit se spolupracovat v nových kolektivech.

Na rozloučení s 1. stupněm si žáci připravovali program pro rodiče. Žáci 5. A pak stylově. Svůj poslední případ řešil známý opavský detektiv Vokurka. Po programu jsme pozvali rodiče na hřiště, kde jsme hráli sportovní hry a vesele se bavili. Navečer jsme se s rodiči rozloučili a odešli do školy, kde pokračoval program noční stezkou odvahy a spaním ve škole. Ranní vstávání bylo náročné, ale maminky nám připravili mnoho dobrot na snídani, tak to nám přidalo nové síly. Celou akci jsme završili turnajem ve vybíjené všech pátých tříd. Zážitků bylo hodně.

Než se opravdu rozloučíme, čeká nás ještě za odměnu výlet do matičky měst Prahy, kde navštívíme muzeum Karlova mostu a projedeme se po Vltavě. A také samozřejmě půjdeme do Mirákula.

Přejeme všem našim žákům nejen hodně úspěchů v dalším studiu, hodně dobrých a inspirujících lidí, které na své cestě životem potkají, ale i odvahu a vytrvalost při překonávání různých překážek, které je v dnešním neustále se měnícím světě čekají.

Alena Kociánová a Martina Nachlingerová