Mgr. Michal Fejtl

  • m.fejtl@zsjuventa.cz

  • telefon: 733 650 687

  • kmenová učebna:

  • konzultační hodiny:

  • výchovný poradce pro II. stupeň

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele