: ZŠ Juventa > Kontakty > Učitelé a rozvrhy > Jiroutová Hedvika

Mgr. Hedvika Jiroutová

  • h.jiroutova@zsjuventa.cz

  • telefon: 736 276 616

  • kmenová učebna: 312B

  • konzultační hodiny: pátek 7:00 - 7:45

  • výchovný poradce pro I. stupeň

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele