: ZŠ Juventa > Kontakty > Učitelé a rozvrhy > Škanderová Olga

PaeDr. Olga Škanderová

  • zastupce2@zsjuventa.cz
  • telefon: +420 731 449 487
  • konzultační hodiny: dle dohody
  • zástupkyně ředitele pro I. stupeň

Rozvrh učitele