: ZŠ Juventa > Kontakty > Školní jídelna

Scolarest na Juventě

Miluše Kantorová

Školní stravování na naší škole je zajišťováno společností Scolarest spol. s r. o.