: ZŠ Juventa > Kroužky a nepovinné předměty

Kroužky pro žáky 2019/2020

Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku kroužků na školní rok 2019/2020. Kroužky budou organizovány pod hlavičkou DDM Nymburk. Platba za keramiku a výtvarné techniky je 800,- Kč na školní rok, za ostatní kroužky činí 600,- Kč na školní rok. Kroužky zahájí činnost první týden v říjnu. V případě zájmu o kroužek co nejdříve kontaktujte přímo příslušného lektora kroužku na jeho školní emailové adrese – nejpozději do 18. 9. 2019.

Kapacita kroužků je však omezena, roli bude hrát pořadí vysloveného zájmu. Děkujeme za pochopení.

Tvořivá práce

Keramika I

Keramika II

Stolní tenis I

Stolní tenis II

Veselá věda

ZŠ Juventa dále nabízí kroužek, který nebude veden pod hlavičkou DDM Nymburk. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.veselaveda.cz. Cena kroužku činí 1 460,- Kč za pololetí.

Basketbal

Pro děti navštěvující školní družinu nabízí ZŠ Juventa basketbal. Tento kroužek je organizován Spolkem přátel košíkové Polabí a je zdarma.

  • pátek 14.30 – 15.15
  • žáci ve školní družině
  • Kelbichová

Nepovinné předměty 2019/2020

Nepovinné předměty jsou součástí rozvrhu školy a jednotlivých tříd, jsou klasifikované a pravidelná docházka je nutná.

Moderní dějiny

Psaní na počítači

Matematický seminář

Seminář z českého jazyka