: ZŠ Juventa > Kroužky a nepovinné předměty

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 škola organizuje ve spolupráci s DDM Nymburk kroužky

  • Keramický (keramika 1 - 1. ročník) - úterý 12:30 - 14:00, vedoucí Mgr. Rousková, kontakt: i.rouskova@zsjuventa.cz

  • Keramický (keramika 2 - 2. ročník) - čtvrtek 12:30 - 14:30, vedoucí Mgr. Rousková, kontakt: i.rouskova@zsjuventa.cz

  • Dramatický (2. - 5. ročník) - středa 13:00 - 14:00, vedoucí Mgr. Votavová Večeřová, kontakt: m.votavova@zsjuventa.cz

Dále nabízíme kroužky, které u nás organizují externí subjekty

  • Veselá věda pro žáky - kroužek veselých vědeckých pokusů pro děti (1. - 5. ročník), kontakt: www.veselaveda.cz

  • Šachový kroužek (spíše pro žáky 1. stupně) - úterý 13:00 - 14:30 (od 4.10.2022), kontakt: p. Miloš Havlena milos.havlena@gmail.com, 602 481 273

Letošní semináře pro žáky 9. ročníků (z matematiky a českého jazyka) nebudou probíhat formou nepovinného předmětu. Škola je pro žáky 9. ročníků jako přípravu na příjímací pohovory na střední školy začne nabízet v průběhu října.