: ZŠ Juventa > Kroužky a nepovinné předměty

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR a na základě doporučení MŠMT nebude v tomto školním roce škola zajišťovat zájmové kroužky pro žáky školy. Nebudou také organizovány nepovinné předměty pro žáky 2. stupně. Výjimka je pouze pro žáky 9. tříd, kteří budou mít možnost navštěvovat Semináře z matematiky a českého jazyka. Ty jsou koncipovány jako příprava na přijímací pohovory na výběrové střední školy a pokud se na ně žáci přihlásí, budou součástí klasifikace a nebude možnost se dodatečně přihlásit ani odhlásit. Bližší informace poskytnou žákům třídní učitelé 9. ročníků.