: ZŠ Juventa > Školní vzdělávací program pro ZŠ

Standardy základního vzdělávání naleznete na stránkách MŠMT.