: ZŠ Juventa > Škola > Školní vzdělávací program pro ZŠ

Standardy základního vzdělávání naleznete na stránkách MŠMT.