: ZŠ Juventa > Škola > Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoce Školské rady 

Členové školské rady

Za zřizovatele

Klára Zoubková

Mgr. Anna Rohulánová

Mgr. Andrea Fiřtová

Za zákonné zástupce žáků

JUDr. Kristýna Bukovská - předsedkyně ŠR

Petra Kazdová

Ing. Dan Valenta

Za pedagogy

PaedDr. Olga Škanderová

Bc. Kateřina Koksteinová

Mgr. Dušan Kováčik

Dokumenty

Zápisy z jednání

Školní rok 2023 - 2024

Školní rok 2022 - 2023

Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2019 - 2020

Školní rok 2017 - 2018

Školní rok 2016 - 2017

Školní rok 2015 - 2016

Školní rok 2014 - 2015