: ZŠ Juventa > Škola > Třída s rozšířenou výukou jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů

Třída s rozšířenou výukou jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Řádné termíny

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

Délka obou zkoušek je 60 minut. Pokud jsou účastníci zkoušky hotoví dříve, vrací se do své třídy na výuku. Během zkoušky není povoleno používání mobilních telefonů.

V případě, že se dítě nemůže zúčastnit řádného termínu zkoušky, zúčastní se náhradního termínu.

Náhradní termíny

Matematika

Anglický jazyk

Výsledky přijímacích testů

Vážení rodiče,

v přiložené tabulce naleznete seznam a pořadí uchazečů (pod číslem, které obdrželi v den přijímacího testu) do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, nebo matematiky a přírodovědných předmětů tak, jak se umístili po složení přijímací zkoušky 24. a 25. 4. 2023, v případě náhradních termínů 26. 4. 2023.

Přijatí uchazeči obdrží přes Workspace Google formulář, kterým potvrdí, zda do třídy nastoupí, případně do které skupiny. Nejzazší termín vyplnění formuláře je pátek 5. 5. 2023.

Seznam přijatých uchazečů není ještě konečný a bude se měnit vzhledem k tomu, že někteří uchazeči uspěli v obou testech a někteří uchazeči ještě čekají na výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

Jaroslav Minařík, ředitel školy

Výsledky přijímacího testu

Omlouváme se za drobný technický výpadek při zobrazování výsledkové tabulky.

Přihlášky

Termíny

Přijímací testy 1. kolo 

Přijímací testy 1. kolo (pokud bude potřeba)

Testy proběhnou vždy během 1. vyučovací hodiny u nás ve škole. 

Výsledky testů budou zveřejněny nejpozději 1. 5. 2023 

Jaroslav Minařík, ředitel školy