: ZŠ Juventa > Škola > Venkovní sportoviště pro veřejnost

Venkovní sportoviště pro veřejnost

Informujeme, že od 2. 3. 2024 do 31. 10. 2024 se opět otevřou venkovní sportoviště ZŠ Juventa pro širokou veřejnost, během školního roku o víkendech a v době prázdnin, svátků a ředitelského volna denně. Pro vstup do sportovního areálu je nutné mít zakoupenou permanentku. Tu musí mít každá osoba, která má zájem sportoviště využívat. 

Permanentku v ceně 200,- Kč je možno od 19. 2. 2024 zakoupit v dopoledních hodinách u hospodářky ZŠ Juventa a na vrátnici ZŠ Juventa. V pracovní době také v informačním centru městského úřadu. Od 2. 3. 2024 pak též přímo u správce sportovního areálu.

Od platby jsou osvobozeny děti, kterým nebylo k 1. 1. 2024 5 let věku. 

Provozní doba v období 2. 3. - 31. 10. 2024

Všichni návštěvníci se musí řídit provozním řádem (bude vyvěšen v prostorách hřiště, k dispozici u správce hřiště a zveřejněn na webových stránkách školy) a jsou povinni respektovat pokyny správce. V případě porušení provozního řádu nebo nerespektování pokynů správce může být návštěvník ze sportoviště vykázán, případně nebude na sportoviště vůbec vpuštěn. 

Provozní a návštěvní řád víceúčelových venkovních sportovišť pro veřejnost 

Jaroslav Minařík, ředitel školy