: ZŠ Juventa > Škola > Žákovská rada

Smyslem existence ŽR je zajištění vlivu žáků na rozhodování v záležitostech školy a získání důležitých informací od vedení školy a ostatních pedagogů. Zástupci jednotlivých tříd mohou vznášet dotazy, připomínky a požadavky, ale také přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy.

Žákovská rada je tvořena zástupci všech tříd 5. – 9. ročníku. Do ŽR je zvolen jeden zástupce za každou třídu. Pokud zvolený žák přestane být žákem své třídy, jeho mandát člena ŽR zaniká. 

Jednací řád Žákovské rady ve formátu PDF 

Školní rok 2023 - 2024

Školní rok 2022 - 2023

Školní rok 2019 - 2020

Školní rok 2018 - 2019