: Škola > Zprávy > 2020/2021 > Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Veškeré dokumenty naleznete v části Ke stažení 2020/2021 - Informace k prvním třídám.

Zejména upozorňujeme na dokumenty Co by měl prvňáček umět a Seznam pomůcek 2020-2021.

Dále doporučujeme k prostudování stránky https://gsuite.zsjuventa.cz/, které informují o používání systému G Suite na ZŠ Juventa a taktéž jsou průběžně doplňovány o praktické informace a návody.