: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Nástup dětí 18. 11. 2020

Informace v souvislosti s nástupem žáků od 18.11. - týká se dětí z přípravných tříd, žáků 1. a 2. ročníků.

V manuálu MŠMT je jasně psáno, že:

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vyššího orgánu, věříme, že všichni rodiče a žáci k tomu tak budou přistupovat. V případě, že se nebude toto minimální opatření dodržovat, je třeba si uvědomit, že může jít o ohrožení dítěte samotného, ostatních žáků, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Proto by děti měly mít s sebou dostatek roušek (minimálně dvě). Štít nesplňuje požadavek na ochranu úst a nosu. V případě, že má dítě závažný důvod pro nenošení roušky nebo respirátoru, žádáme lékařské potvrzení se specifikací. V případě stížností se neobracejte na školu, povinnost roušek (respirátorů) je nařízena MŠMT. Pokud dítě do školy nenastoupí, je povinnost jej omluvit a pak se na něj již nevztahuje distanční výuka, zameškanou látku si doplňuje zadáním od vyučujícího.

Děti budou nastupovat

  • přípravné třídy 7:45 - vedlejší vchod školy

  • 1. třídy 7:45 - vedlejší vchod školy

  • 2. třídy 8:00 - vedlejší vchod školy

Výuka

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu (bez zpěvu a sportovních činností) za přísných hygienických pravidel (již zmíněné roušky, hygiena rukou, minimální míchání dětských kolektivů, časté větrání tříd a dalších prostor školy, dle možností pobyt venku, průběžná dezinfekce a úklid).

Družina

Školní družina bude bez ranního provozu, odpolední družina bude bez slučování dětí z různých tříd. Stravování ve školní jídelně opět dle hygienických pravidel pro školní stravování (dezinfekce a úklid, dodržování rozestupů nejen žáků, ale i stolů, maximálně 4 osoby u stolu). Družinové děti jdou na oběd s družinou, nedružinové děti odvedou do jídelny vyučující. Předměty PI a PSPP budou vyučovány nadále online.

Jsme rádi, že se děti již do školy vracejí. A děkujeme za pochopení a spolupráci.