: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Poděkování za dar

Dovolte, abych jménem ZŠ Juventa poděkoval firmě Artisan dřevoprodej s.r.o., se sídlem Straky 254 za podporu praktického vyučování, kdy fa. ARTISAN darovala naší škole dřevo a dřevěný materiál do školních dílen, čímž podpořila praktické vyučování v předmětu Pracovní činnosti na druhém stupni.

Autor: Petr Heichel