: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 17. 5. 2021

Průběh výuky od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 17. 5. 2021 dochází opět k úpravě docházky do školy. Končí rotační způsob výuky, do školy tak budou žáci chodit v běžném režimu bez on-line výuky.

Vyučování bude dle běžného rozvrhu.

Kvůli testování a dotestovávání žádáme rodiče, aby žáci byli ve škole a ve svých třídách nejpozději do 7:50. Škola bude otevřena již v 7:30 hodin.

I nadále platí omezení pro tělesnou výchovu - sportovní činnosti mohou probíhat venku bez nutnosti nošení roušek. Hudební výchova je i nadále bez zpěvu.

Samozřejmostí zůstává nošení roušek, příp. respirátorů a dodržování dalších protiepidemických opatření.

Školní družina bude bez omezení, taktéž v běžného režimu. Rodiče prosíme o dodržení nástupu do ranní družiny - maximálně do 7:15 hodin.

Od pondělí také končí skupiny IZS a doučovací skupiny.

Testování

Testování bude probíhat pouze jednou za týden v pondělí. Testovat se bude antigenními testy firmy Sejoy (jsou v podstatě shodné s testy Singclean). Instruktážní video je na tomto odkazu Instruktážní video AG testy Sejoy. O testování PCR testy zatím škola neuvažuje.

Ranní družina - děti se budou testovat po příchodu do oddělení ranní družiny (přezuté a převlečené) za dohledu paní vychovatelek. Proto znovu připomínáme příchod do ranní družiny viz výše.

Žáci 1. a 2. stupně se budou po příchodu testovat ve svých kmenových třídách (opět po přezutí a převlečení) za dohledu vyučujících. Opět i zde žádáme o včasný příchod do třídy (viz výše), aby nedocházelo ke zdržení výuky.

V případě pozitivity testu bude žák odveden do izolační místnosti a budou vyrozuměni zákonní zástupci.

Pokud žák nastupuje do školy jiný než testovací den, musí se hlásit službě u vchodů do školy k dotestování.

Škola je díky pravidelnému testování zaměstnanců a žáků a dodržování zpřísněných hygienických opatření bezpečným místem. Děti snáší testování velmi dobře, vše probíhá hladce a bez komplikací. Za celou dobu testování jsme měli jen jednotlivé pozitivní testy, které po kontrolním otestování vyšly v 99,9% negativně.

Tímto apelujeme na rodiče, aby zvážili neúčast žáků na školní výuce z důvodu nesouhlasu s testováním. Bohužel v některých případech se domníváme, že strach z testování je jen zástupný problém. Výuka přímo ve škole je nenahraditelná.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.