: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 30. 11. 2020

Aktualizace 16. 12. 2020

Vážení rodiče,

rozhodnutím Vlády ČR končí výuka před Vánoci již 18. 12. 2020.

 • žáci přípravných tříd a 1. stupně končí tento den výuku v 11:45 hod.

 • žáci 2. stupně, kteří jsou přítomni ve škole končí výuku ve 12:40 hod.

 • školní družina pro družinové děti je 18. 12. 2020 bez omezení.

Plán nástupu

Pokud nenastane nějaká změna, bude průběh nástupu po Novém roce následující:

Nástup k prezenční výuce 4. 1. 2021 se vrací žáci:

 • přípravných tříd

 • 1. stupně

 • celý 9. ročník

 • třídy 6. B, C

 • třídy 7. A

 • třídy 8. A, B, C, D

Z domova distanční výuku 4. 1. 2021 začínají žáci:

 • třídy 6. A, D, E

 • třídy 7. B, C, D, E

Aktualizace 1. 12. 2020

Nové rozvrhy pro online výuku pro 6. až 8. ročníky jsou k náhledu dostupné na stránkách rozvrhů.

Aktualizace 28. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se žáci 3. - 9. ročníků vrací zpět do školy. Bližší informace obdrželi žáci do Učebny v primárních kurzech a zákonní zástupci je obdrží také samostatně do svých e-mailových schránek.

Upravené rozvrhy pro 6. až 8. ročníky jsou k náhledu dostupné na stránkách rozvrhů.

Provoz školní družiny se vrací k běžnému stavu, včetně ranní družiny. Dochází ale k drobným úpravám dle momentální situace. Podrobnější informace budou vychovatelkami předávány telefonicky.

Ranní družina pro 0. až 3. ročníky je ve svých odděleních, pro 4. ročníky pak ve stejné budově o patro výše.

Upozornění pro 9. ročníky: průběh prezenční výuky se řídí běžným rozvrhem, výjimkou jsou semináře z M a ČJ, které budou nadále probíhat pouze distanční formou.