: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 8. 3. 2021

Aktualizace 27. 2. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

dle rozhodnutí Vlády ČR přecházejí přípravné třídy, 1. a 2. ročníky po jarních prázdninách od 8. 3. 2021 opět na distanční způsob výuky. Prozatím snad do 19. 3. 2021. Součástí distanční výuky bude i vyučování on-line přes aplikace Workspace Učebna jednotlivých tříd, stejně jako tomu bylo na podzim 2020.

Rozvrhy on-line výuky 1. a 2. tříd byly odeslány do Učeben jednotlivých tříd a naleznete je také na stránce Rozvrhy. Připojení na on-line je možný přes chytrý telefon, tablet, notebook nebo PC. Na mobilních zařízeních je třeba mít nainstalovanou aplikaci Google Classroom. Informace o používání Workspace naleznete také na stránce workspace.zsjuventa.cz. V případě jakýchkoliv komplikací, kontaktujte školu.

Jen připomínáme, že distanční výuka je povinná a absence na ní by měla být řádně omluvená.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. Vážíme si vaší pomoci při výuce dětí.