: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Výuka v období distančního vzdělávání

Aktualizace 12. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 nastupují zpět do školy k prezenční výuce žáci přípravných tříd a žáci 1. a 2. ročníků. Výuka bude probíhat standardně dle rozvrhů jednotlivých tříd bez zpěvu a sportovních činností.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme, aby děti měly s sebou každý den minimálně dvě.

Školní družina bude v provozu pouze v odpoledních hodinách, pro ranní provoz není škola schopna dodržet podmínky stanovené MZ.

Školní stravování bude pro žáky výše zmíněných ročníků zajištěno výběrem ze dvou jídel.

Aktualizace 11. 11. 2020

Vážení rodiče,

původně plánované ředitelské volno (16. 11. 2020) nebude. Proběhne běžná on-line výuka.

Čtvrtletní hodnocení žáků proběhne také on-line formou. Plánujeme ho v termínu 18. 11. - 25. 11. Přesné informace vám předají třídní učitelé.

Aktualizace 6. 11. 2020

Vážení rodiče,

on-line hodiny školní družiny budou probíhat od příštího týdne každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 13:30 hod v rámci aplikace Google Meet. Děti v jednotlivých odděleních družin dostaly pozvánku k zápisu do kurzu v aplikaci Učebna.

Na Meet schůzku se pak vaše dítě může jednoduše připojit právě přes daný kurz v Učebně.

Pozn.: Odpolední on-line hodiny zatím nebudou v odděleních ŠD paní vychovatelek Pankové (5. odd.) a Lachové (2. odd.).

Aktualizace 29. 10. 2020

Aktualizace 23. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny, tentokrát prodloužené o dva dny. V průběhu tohoto týdne nebude probíhat on-line výuka. Protože zatím nemáme žádné informace o návratu dětí do školy, předpokládáme, vzhledem k situaci, že distanční výuka bude pokračovat i po podzimních prázdninách. Znovu se tedy na Meetech setkáme v pondělí 2. 11. 2020. O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím mailů.

Odpočiňte si a načerpejte energii do dalších týdnů. Rodičům děkujeme za spolupráci při výuce a přejeme pevné nervy.

My všichni z Juventy

Aktualizace 14. 10. 2020

Základní informace

Vážení rodiče, vzhledem k novým opatřením vlády přechází naše škola k distanční formě výuky.

Žáci budou plnit úkoly a pokyny zadané prostřednictvím Google Classroom v jednotlivých kurzech (předmětech). Úkoly budou zadávány průběžně během dnů distanční výuky rozumně s ohledem na situaci. V případě objektivních důvodů je možno vyzvedávat si zadání i v papírové podobě ve vestibulu školy.

Součástí distanční výuky budou i videokonference přes Google Meet. Rozvrh videokonferencí koresponduje s doporučením MŠMT, tj. jedna hodina on-line výuky denně pro žáky z 1. stupně a tři hodiny on-line výuky denně pro žáky 2. stupně. On-line hodiny budou výhradně z profilových předmětů. Žáci se můžou na videokonference připojit i pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, je však potřeba si do něj nainstalovat aplikace Google Classroom a Google Meet. Naší snahou bylo nekřížit Meety prvostupňové a druhostupňové. U dětí z přípravných tříd, 1. a 2. ročníků budeme potřebovat při distanční výuce větší součinnost rodičů. Takto masivně přes on-line hodiny škola vyučuje poprvé, proto se předem omlouváme za případné nedostatky.

Účast na distanční výuce je pro žáky povinná a je možné ji učiteli hodnotit. Pokud se dítě nebude účastnit on-line výuky je třeba absenci omluvit dle Školního řádu.

Několik základních manuálů k práci v Google Workspace (dříve GSuite) naleznete také na workspace.zsjuventa.cz.

Rozvrhy hodin online výuky

V níže uvedených přílohách PDF jsou rozvrhy online vyučování pro 1. a 2. stupeň: