: Škola > Zprávy > 2020/2021 > Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

1. ročník

Vzhledem k momentální situaci s COVID-19 a dle doporučení manuálu pro provoz škol MŠMT upozorňujeme rodiče žáků, kteří nastupují do 1. tříd, že letošní začátek školního roku proběhne bez přítomnosti rodičů ve třídách. Rodiče budou s dětmi před hlavním vchodem do školy nejpozději v 8.00. V 8.10 si děti začnou přebírat jejich třídní učitelky a odvedou si žáky do svých tříd. V cca 9.00 přivedou paní učitelky děti zpět před školu.

Od 2. 9. 2020 budou děti vcházet do školy vedlejším vchodem pro 1. stupeň. V prvních dnech si opět budou třídní učitelky děti v 7:50 vyzvedávat a po ukončení výuky je budou odvádět před školu. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Časové rozpětí výuky

  • 2. 9. – 8.00 až 9.45

  • 3. 9. – 8.00 až 10.50

  • 4. 9. – 8.00 až 11.45

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.

2. ročník

Žáci vcházejí do budovy vedlejším vchodem pro 1. stupeň. Výuka začíná v 8.00 a končí v 8.45. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Výuka ve dnech 2. 9. až 4. 9. končí nejdéle v 11.45.

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.

3. ročník

Žáci budou čekat v 7:45 před vedlejším vchodem pro 1. stupeň. V 7.50 si je budou vyzvedávat třídní učitelky a odvedou děti do svých tříd. Výuka začíná v 8.00 a končí 8.45. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Výuka ve dnech 2. 9. až 4. 9. končí nejdéle v 11.45.

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.

4. a 5. ročník

Žáci vcházejí do budovy vedlejším vchodem pro 1. stupeň. Výuka začíná v 8.00 a končí v 8.45. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Výuka ve dnech 2. 9. až 4. 9. končí nejdéle v 11.45.

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.

6. ročník

Žáci budou čekat v 7.45 před hlavním vchodem do školy. V 7.50 si je budou vyzvedávat třídní učitelé a odvedou žáky do svých tříd. Výuka začíná v 8.00 a končí 8.45. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Výuka ve dnech 2. 9. až 4. 9. končí nejdéle v 12.40.

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.

7. až 9. ročník

Žáci vcházejí do budovy školy hlavním vchodem. Výuka začíná v 8.00 a končí v 8.45. Rodiče do budovy školy nebudou vstupovat.

Výuka ve dnech 2. 9. až 4. 9. končí nejdéle v 12.40.

Od 7. 9. 2020 běžná výuka dle rozvrhu.