: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Zápis do 1. tříd 2021/2022

Zápis do 1. tříd 2021/2022

Zápis do prvních tříd ZŠ Juventa (včetně odkladů) proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. Spádový obvod naší školy jsou části Milovice – Mladá a Benátecká Vrutice.

Od 5. 4. (6:00 ráno) do 9. 4. (23:59) je možnost podání elektronické přihlášky v rámci aplikace ZápisyOnline – klikněte na banner.

Další postup naleznete v potvrzovacím mailu, který obdržíte po vyplnění elektronické přihlášky.

Jiný způsob podání přihlášky

V případě, že nemáte možnost elektronického podání přihlášky, budete ji moci od 6.4. do 9.4. v čase od 8:00 do 12:00 podat v písemné podobě ve vestibulu školy, kde budou formuláře vytisknuté.

Stejně tak lze postupovat i v případě žádosti o odklad a žádosti o přijetí do přípravné třídy.

Jen upozorňujeme, že součástí žádosti o přijetí je kopie rodného listu. Součástí žádosti o odklad školní docházky je zpráva z Pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy je i doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.

V jiném než stanoveném čase vyplněné přihlášky společně s dalšími podklady můžete vhodit do poštovní schránky školy u hlavních vchodových dveří. Všechny formuláře jsou na webových stránkách školy v části Ke stažení.

ISIC karta

V případě zájmu o kartu ISIC, která může sloužit jako čip na oběd, je nutné vyplnit žádost, která je ke stažení na webových stránkách školy v části Ke stažení, kde najdete i podrobnější informace. Tato karta není povinná.

V případě osobní návštěvy školy vás žádáme o dodržování aktuálních opatření v souvislosti s šířením nemoci covid-19. Do budovy vstupujte maximálně ve dvou se zakrytými dýchacími cestami a vlastní propisovací tužkou.

Kontakty pro případ potřeby

mail: sekretarka@zsjuventa.cz, info@zsjuventa.cz

telefon: 325 532 598