: ZŠ Juventa > Zprávy > Zprávy 2023/2024 > Adaptační kurzy 2023

Adaptační kurzy 2023

Během září a začátkem října proběhly na naší škole tradiční adaptační kurzy pro šesté třídy. Letos byly šesté třídy ještě více namíchané vzhledem ke vzniku nové  jazykově - matematické třídy. 

Všechny šesté třídy se se svými třídními učiteli zúčastnili programu zaměřeného na bližší seznámení třídního kolektivu. Další aktivity rozvíjely spolupráci a důvěru. Jiné otestovaly odvahu a smysl pro fair-play. Letos nám velmi přálo počasí, takže to byla radostná práce i zábava. 

Autor: Peter Čerňanský