: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023 > Přihlášky na střední školy 2024

Informativní schůzka

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 18. 1. od 17:00 hodin se bude konat informativní schůzka pro rodiče, která se bude týkat nového přijímacího řízení na střední školy

Schůzka je určena rodičům žáků 9. ročníků, dále rodičům žáků, kteří vycházejí z nižších ročníků a rodičům žáků 5. ročníků, kteří mají zájem o víceletá gymnázia. Schůzka proběhne v hudebním sálu školy (budova E, 2. NP).

Přihlášky na střední školy 2024

Letošní přihlašování na střední školy a celý proces přijímacího řízení bude digitalizován pomocí systému DIPSY (Digitální přihlašovací systém). Systém bude od poloviny ledna přístupný pro střední školy, které do něj vloží potřebné informace a od 1. února bude přístupný pro rodiče (zákonné zástupce), aby si mohli příslušné informace vyhledat a podat přihlášky ke vzdělávání.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

MŠMT spustilo webové stránky k přijímacímu řízení. Stránky jsou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky budou postupně doplňovány o další informace, zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.

Informační systém

Informační systém, který bude zpřístupněn prostřednictvím webových stránek https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html, umožní: