: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023 > Děti posílají radost dál 2023

Vážení rodiče,

naše škola se 27. 11. 2023 připojí ke stávce organizované ČMOS PŠ. V tento den nebude probíhat školní výuka.

Žáci 2. stupně

Žáci 2. stupně zůstávají doma a budou mít omluvenou absenci.

Žáci 1. stupně

Pro žáky 0. - 5. ročníků (ve výjimečných případech, kdy není jiná možnost ze strany rodin) bude škola organizovat od 7:30 do 11:45 tzv. hlídací skupiny v budově školy. Děti se po příchodu do školy shromáždí v jídelně. V rámci dopoledního programu je možné navštívit v městském kině filmové představení. Vstupné je 100,- Kč.

Dejte, prosím, nejpozději do středy 22. 11. 2023 vědět svým třídním učitelkám, kdo z dětí přijde 27. 11. do školy a kdo se zúčastní filmového představení. Peníze na vstupné ale dejte dětem až 27. 11. 2023.

Žáci 1. stupně, kteří nebudou ve škole mají omluvenou absenci.

Školní družina

Školní družina bude 27. 11. 2023 v provozu od 11:45 do 14:30 pouze pro děti, které jsou registrované ve školní družině a budou ve škole přítomné od rána. Ranní družina nebude v provozu.

Stravování v jídelně

Po dohodě s vedením školní jídelny budou na 27. 11. 2023 obědy hromadně všem žákům odhlášeny. Pokud chcete mít pro dítě v hlídacích skupinách zajištěn oběd, přihlašte, prosím, oběd znovu. Vařit se bude jen jedno jídlo. Družinové děti půjdou na oběd v rámci družiny, ostatní s dozorem. Výdej jídel pouze do 12:30 hodin.

Děkuji Vám za pochopení.

Jaroslav Minařík, ředitel školy 

Materiály ke stažení