: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023 > Třídy s rozšířenou výukou 2024-2025

Třídy s rozšířenou výukou 2024-2025

Vážení rodiče, milí žáci,

i v příštím školním roce se chystáme pro budoucí šesťáky otevřít třídu pro sportovně a pohybově nadané žáky a také třídu pro žáky, kteří mají nadání pro matematiku a anglický jazyk (MaJa). Sportovní třída má celkem 4 hodiny výuky tělesné výchovy týdně. Děti v anglické jazykové skupině MaJy mají 5 hodin angličtiny týdně a děti v matematické skupině MaJy mají 5 hodin matematiky a 1 hodinu Polytechniky týdně. Polytechnika je nový předmět, který v sobě propojuje matematiku, fyziku a informatiku.

Přijímací fyzické testy pro sportovní třídu plánujeme na 26. dubna. Přijímací testy v matematice proběhnou 24. dubna a v anglickém jazyku 25. dubna. Na všechna testování není nutná cílená příprava. Testy do sportovní třídy zjišťujeme pohybové a sportovní vlohy a zároveň aktuální fyzickou kondici dětí. Testy do MaJy jsou koncipované tak, abychom zjistili přirozené vlohy, nadání a cit pro matematiku a angličtinu.

Pro vaši představu přikládáme testy z minulého roku. Ty letošní budou obdobné.

Veškeré informace a formuláře nutné pro zjišťování zájmu o specializované třídy, organizaci a průběh přijímacích testů budeme s předstihem zveřejňovat v Třídních kurzech aplikace Učebna, na školním webu a Facebooku.

Ve čtvrtek 14. 3. od 17:00 proběhne informativní schůzka pro rodiče zájemců o specializované třídy, kde podáme podrobné, aktuální informace a bude prostor pro vaše případné dotazy.