: ZŠ Juventa > Historie naší školy

Období 1981 až 2012

Budova školy byla postavena v roce 1981 pro děti sovětských vojáků umístěných v prostoru Milovice – Mladá. Budovu pro sovětskou armádu postavila československá strana na základě dohody o dočasném pobytu vojsk SSSR na území ČSSR. Škola se skládala ze tří budov.

Poslední sovětské děti opustily školu v roce 1990 a v následujícím roce odešel poslední sovětský voják z Československa.

Vojenský prostor Milovice – Mladá, včetně sídlišť, kulturních domů, obchodů a školy, začal chátrat a stal se terčem rabování. Po 20 letech chátrání školy, bylo rozhodnuto budovy zrekonstruovat a navrátit do ní pravidelnou školní docházku.

Další vývoj od roku 2012

V červnu 2012 byla zahájena I. a II. etapa rekonstrukce, která stála cca 250 mil. Kč . V lednu 2014 do školy nastoupili první žáci (480), kteří měli k dispozici 16 moderních tříd, školní družinu, jídelnu a kuchyni. Ihned byla zahájena III. a IV. etapa rekonstrukce školy (zcela nová budova E), která byla dokončena v roce 2016 a v září téhož roku byla budova slavnostně otevřena.

Kromě kmenových tříd a speciálních pracoven je k dispozici také například hudební sál, pohybový sál, obrovská tělocvična s parametry pro několik sportů, dvě počítačové pracovny, dílna na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka a v neposlední řadě moderní venkovní sportoviště. Celková cena rekonstrukce školy dosáhla cca 500 mil. Kč

Kapacita školy je nyní 1 500 žáků.

Malá fotogalerie - škola včera a dnes

Pohled z ulice Komenského

90. léta 20. století a rok 2014

Budova A - dvůr

Budova C – dnes s přístavbou kuchyně

Roh budov C a A

Čelní pohled z ulice

Hlavní vchod do školy

Tělocvična a nově postavená budova E

Dříve jídelna, dnes učebna

Šatny

Učebna na budově A

Ruské noviny po sovětských žácích

Současný školní časopis Juvenťák

v roce 2017 připravil Michal Fejtl