: ZŠ Juventa > Školní družina

Vratky plateb

Vážení rodiče,

případné vratky plateb za školní družinu za období distanční výuky se budou vracet až konci školního roku.

Jaroslav Minařík, ředitel školy

Fungování ŠD od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

k prezenční výuce nastupují od 4. 1. 2021 žáci nultých, prvních a druhých ročníků, pro které je školní družina zajištěna v plném rozsahu, jen s menšími obměnami.

Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit homogenní skupiny dětí, které se ani v rámci ročníku nesmí míchat, dojde k následným úpravám:

Ranní družina v čase 6:30 – 7:30 hod. bude prozatím probíhat přímo v kmenových učebnách tříd. Tedy po příchodu do školy na ranní družinu budou děti odcházet rovnou do svých tříd. Zvonky fungovat nebudou, do budovy bude děti vpouštět paní vrátná Urszula Fečová, tel. číslo 735 758 360.

Odpolední družina bude probíhat v prostorách družin, vyjma dětí z třídy 0.A, v čase 11:45 – 17:00 hod. a v následném personálním obsazení:

 • 0.A paní asistentky - náhradní prostory třídy

 • 0.B Věra Hájková - 6. oddělení (tel. č. 734 327 689)

 • 1.A Lenka Kralovičová - 1. oddělení (tel. č. 736 260 654)

 • 1.B Barbora Panková - 5. oddělení (tel. č. 736 278 139)

 • 1.C Ludmila Kroutilová - 10. oddělení (tel. č. 736 254 608)

 • 1.D Petra Strnadová - 3. oddělení (tel. č. 736 267 373)

 • 1.E Michaela Lachová - 2. oddělení (tel. č. 736 190 573)

 • 2.A Jana Novotná - 9. oddělení (tel. č. 734 327 785)

 • 2.B Renáta Rážová - 7. oddělení (tel. č. 736 220 727)

 • 2.D Eva Krákorová - 8. oddělení (tel. č. 736 277 908)

 • 2.E Renáta Holexová - 4. oddělení (tel. č. 730 127 454)

Rodiče dětí z třídy 0. A budou pro jejich jednodušší orientaci zvonit na oddělení, do kterého byly jejich děti přihlášeny k 1. 9. 2020 a tedy i v případě kontaktování použijí telefonní číslo na paní vychovatelku jim v září určenou (paní vychovatelka Novotná a Lachová).

Odpolední družiny se taktéž nemohou míchat, tedy do posledního dítěte zůstává paní vychovatelka v oddělení, které bylo Vašim dětem nyní nově určeno. Není třeba v tomto případě sledovat tabulku s přesuny družin v určitém čase.

Na závěr bych ještě ráda uvedla, že v tomto režimu budou družiny fungovat po celou dobu trvání 5. stupně PES. Jakmile přestoupíme do nižšího stupně, bude docházet k dalším úpravám a možným přesunům dětí mezi odděleními.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 736 277 908.

Eva Krákorová, vedoucí vychovatelka

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Dokumenty pro potřeby ŠD

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení

10. oddělení