: ZŠ Juventa > Škola > Školní družina

Zápisy dětí do ŠD 2024/2025

Vážení rodiče, zápisy dětí do školní družiny pro školní rok 2024/2025 proběhnou ve dnech:

Do školní družiny se přednostně přijímají žáci 1. a 2. ročníků. V případě, že nebude možné z kapacitních důvodů všechny děti přijmout (hlavně ty starší), budou rozhodovat pořadová čísla uvedená na zápisních lístcích. Pořadové číslo bude zapsáno při odevzdání zápisního lístku v den zápisu. 

Zápisní lístky jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsjuventa.cz, v sekci Školní družina, nebo budou k dispozici v den zápisu. 

Na zápisní lístky nám, prosím, uvádějte třídu dítěte aktuální pro příští školní rok 2024/2025.

Objednávkový systém čipů určených k vyzvedávání dětí bude spuštěn v druhé polovině června.

Výsledky přijímacího řízení 

do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Do školní družiny byli přijati všichni přihlášení žáci, jejichž rodiče se dostavili k řádným termínům zápisů do školní družiny.

Objednávání Čipů Bellhop

Registrujte se na stránce Čipový systém Bellhop - registraci provádějte i v případě, že nemáte zájem o zakopení čipů - v prvním kroku formuláře tuto skutečnost uvedete (v případě zájmu lze objednat až 5 čipů pro 5 různých osob, které budou oprávněny vyzvedávat děti ze ŠD).

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- za školní rok a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Podrobný popis systému Bellhop

Podrobné a doplňující informace naleznete na stránce Čipový systém Bellhop 


Dokumenty pro potřeby ŠD

Kontaktní informace

1. oddělení 

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení 

9. oddělení

10. oddělení