: ZŠ Juventa > Školní družina

Podrobný popis systému Bellhop

Podrobné a doplňující informace naleznete na stránce Čipový systém Bellhop

Nový systém vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz.

Jak to funguje

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, …..je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu, který je umístěn vedle vchodových dveří do budovy prvního stupně a školní družiny a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně vedoucí vychovatelku ŠD a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Kolik to stojí a kolik čipů mohu získat

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Na systém přecházíme všichni

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Vyplňte tedy žádost prostřednictvím formuláře Vyzvedávání dětí ze ŠD 2021/2022 (klikněte na tlačítko pro otevření formuláře).

Děti, které odcházejí ze družiny samy, tento čip nepotřebují a ve formuláři bude tato možnost ke zvolení.

Vydávání čipů proběhne od 26. 8. do 1. 9. v čase 8:00 – 11:00 hod - kabinet vedoucí vychovatelky v budově E.

Dosavadní docházkový systém bude funkční pouze do 16. 9. 2021 a to pouze pro rodiče, kteří si nezařídí čip včas.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Již nyní upozorňujeme, že v souvislosti s novým docházkovým systémem v ŠD dojde k úpravě organizace odchodů žáků z ŠD. Děti odejdou buď po skončení vyučování nebo další možnost odchodu z ŠD bude až od 14:30 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku ŠD pí Evu Krákorovou: e.krakorova@zsjuventa.cz

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022 proběhne:

  • pro žáky budoucích 2. ročníků - 16. 6. 2021 od 17:30 do 19:00

  • pro žáky budoucích 3. a 4. ročníků - 17. 6. 2021 od 17:30 do 19:00

Zápis proběhne ve vestibulu vchodu pro 1. stupeň.

Zápisní list je zde na stránce Ke stažení - Školní družina.

Vrácení úplaty za ŠD
v období uzavření školy

Vážení rodiče,

pokud budete žádat o vrácení peněz za úplatu školní družiny za období, kdy nebyla škola v provozu z důvodu koronavirové krize. Žádost zašlete e-mailem na adresu e.krakorova@zsjuventa.cz.

Do předmětu e-mailu napište Žádost o vrácení úplaty za ŠD a do textu e-mailu uveďte následující údaje

  • Jméno a příjmení dítěte:

  • Třída a ročník:

  • Číslo účtu pro vrácení peněz:

Tato žádost se týká jen rodičů, kteří uhradili řádně školní družinu.

Platby budou vráceny do 30. 7. 2021.

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Dokumenty pro potřeby ŠD

Kontaktní informace

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení

10. oddělení