: ZŠ Juventa > Školní družina

FUNGOVÁNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

děti se nám opět vrací do škol, tentokrát v rotačním režimu, který má i jistý dopad na fungování školních družin. Vzhledem k tomu, že i v tomto případě je nutné zajistit homogenní skupiny ranních i odpoledních družin, které se opět ani v rámci jednoho ročníku nesmí spojovat, ráda bych Vás seznámila se změnami v chodu školních družin od příštího pondělí.

RANNÍ DRUŽINA

Jak jste již byli informováni, dětem bude do ranních družin umožněn vstup pouze v čase 6:30 – 7:00 hod. a to kvůli testování dětí a časové náročnosti s tím spojené. U vchodových dveří školy bude na děti čekat služba určená k testování dětí z řad pedagogů školy, není tedy třeba zvonit. Po otestování a negativním výsledku budou děti odcházet do šaten a poté do svých kmenových tříd, nikoli do tříd určených pro ranní družinu.

V případě pozitivního testu žák obdrží potvrzení, půjde do izolace a současně budou informováni rodiče.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Odpolední družina bude probíhat v prostorách školních družin v čase 11:45 – 17:00 hod. a v následném personálním obsazení a s uvedeným telefonním kontaktem:

 • 0. A Jana Novotná 9. oddělení 734 327 785

 • 0. B Věra Hájková 6. oddělení 734 327 689

 • 1. A Lenka Kralovičová 1. oddělení 736 260 654

 • 1. B Barbora Panková 5. oddělení 736 278 139

 • 1. C Ludmila Kroutilová 10. oddělení 736 254 608

 • 1. D Petra Strnadová 3. oddělení 736 267 373

 • 1. E Michaela Lachová 2. oddělení 736 190 573

 • 2. A Jana Novotná 9. oddělení 734 327 785

 • 2. B Renáta Rážová 7. oddělení 736 220 727

 • 2. D Eva Krákorová 8. oddělení 736 277 908

 • 2. E Renáta Holexová 4. oddělení 730 127 454

 • 3. A Věra Hájková 1. oddělení 734 327 689

 • 3. B Petra Strnadová 3. oddělení 736 267 373

 • 3. C Renáta Rážová 7. oddělení 736 220 727

 • 3. D Renáta Holexová 4. oddělení 730 127 454

 • 3. E Lenka Kralovičová 1. oddělení 736 260 654

 • 4. B Eva Krákorová 8. oddělení 736 277 908

 • 4. C Michaela Lachová 2. oddělení 736 190 573

 • 4. D Barbora Panková 5. oddělení 736 278 139

 • 4. E Ludmila Kroutilová 10. oddělení 736 254 608

Kvůli zachování homogenních skupin se odpolední družiny spojovat nebudou, tedy do posledního dítěte zůstává paní vychovatelka v oddělení, které bylo Vašim dětem nyní nově určeno a není tak třeba sledovat tabulku s přesuny družin v určitém čase.

Ráda bych Vás touto cestou ještě velmi poprosila o pečlivou aktualizaci případných samostatných odchodů dětí do družinových notýsků. Nemáme v tuto chvíli jistotu, zda původní informace ještě stále platí.

Stejně tak učiňte, prosím, i v případě zájmových kroužků, pokud by na některý mělo Vaše dítě opět docházet.

Velmi Vám děkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 736 277 908.


Eva Krákorová, vedoucí vychovatelka

Školní družina online

Vážení rodiče,

každý čtvrtek počínaje 18. 3. 2021 vždy od 15:00 bude probíhat on-line setkání paní vychovatelek s dětmi z jejich oddělení. Setkání proběhne přes aplikaci Google Meet.

Sledujte, prosím, příslušné Učebny v Google Workspace.

Jaroslav Minařík, ředitel školy

Vratky plateb

Vážení rodiče,

případné vratky plateb za školní družinu za období distanční výuky se budou vracet až konci školního roku.

Jaroslav Minařík, ředitel školy

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Dokumenty pro potřeby ŠD

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení

10. oddělení