: ZŠ Juventa > Školní družina

Vrácení úplaty za ŠD v období uzavření školy

Vážení rodiče,

stále evidujeme nevrácené školné za školní družinu v období, kdy nebyla škola v provozu z důvodu koronavirové krize ve školním roce 2020/2021.

Pokud chcete vrátit poměrnou část úplaty, žádáme vás o zaslání písemné žádosti na mail e.krakorova@zsjuventa.cz a to takto:

Předmět e-mailu

  • Žádost o vrácení úplaty za ŠD

Text e-mailu

  • Jméno a příjmení dítěte

  • Třída a ročník

  • Číslo účtu pro vrácení peněz

Tato žádost se týká pouze rodičů, kteří uhradili řádně úplatu za školní družinu a ještě nepožádali o vrácení.

Platby budou vráceny do 30. 11. 2021.

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Podrobný popis systému Bellhop

Podrobné a doplňující informace naleznete na stránce Čipový systém Bellhop


Dokumenty pro potřeby ŠD

Kontaktní informace

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení

10. oddělení