: ZŠ Juventa > Školní družina

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022 proběhne:

  • pro žáky budoucích 2. ročníků - 16. 6. 2021 od 17:30 do 19:00

  • pro žáky budoucích 3. a 4. ročníků - 17. 6. 2021 od 17:30 do 19:00

Zápis proběhne ve vestibulu vchodu pro 1. stupeň.

Zápisní list je zde na stránce Ke stažení - Školní družina.

Vrácení úplaty za ŠD
v období uzavření školy

Vážení rodiče,

pokud budete žádat o vrácení peněz za úplatu školní družiny za období, kdy nebyla škola v provozu z důvodu koronavirové krize. Žádost zašlete e-mailem na adresu e.krakorova@zsjuventa.cz.

Do předmětu e-mailu napište Žádost o vrácení úplaty za ŠD a do textu e-mailu uveďte následující údaje

  • Jméno a příjmení dítěte:

  • Třída a ročník:

  • Číslo účtu pro vrácení peněz:

Tato žádost se týká jen rodičů, kteří uhradili řádně školní družinu.

Platby budou vráceny do 30. 7. 2021.

Školní družina na ZŠ Juventa

Školní družina má celkem 10 oddělení a maximální kapacitu 300 žáků.

Je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity. Absolutní přednost při umísťování do ŠD mají žáci 1. a 2. ročníků, zbývající místa doplňují žáci vyšších ročníků.

Provozní doba ŠD je v pracovních dnech od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin.

Roční úplata za školní družinu byla ředitelem školy stanovena na Kč 2000,- a je splatná ve dvou splátkách, bližší informace o platbách za školní družinu v záložce ke stažení.

Dokumenty pro potřeby ŠD

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení

10. oddělení