: ZŠ Juventa > Školní družina > Čipový systém Bellhop

Vyzvedávání dětí ze šD a čipy BellHop 2022/2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

čipy určené k vyzvedávaní Vašich dětí ze školní družiny objednávejte pomocí tohoto formuláře pro Vyzvedávání dětí ze ŠD 2022/2023.

V případě, že si budete Vaše dítě vyzvedávat, je nutné objednání čipu. Pokud nemáte zájem o vydání čipu, i tato varianta je možná, a to nastavením samostatných odchodů ze školní družiny. I přesto je třeba registraci provést a uvést v dalším kroku, že nemáte zájem o vydání čipu. Čipy objednávejte nejpozději do konce července a k vyzvednutí budou v termínech:

 • 29. - 31. 8. v čase 11:00 - 13:00 hod.

 • 1. 9. v čase 9:00 - 12:00

Čipy lze touto cestou objednat pouze pro budoucí přípravné a první třídy. Ostatní, již vydané čipy, zůstávají aktivní i pro příští školní rok. Cena jednoho čipu je 100 Kč a částka je nevratná.

V případě zájmu o vydání čipu u starších ročníků kontaktujte přímo vedoucí vychovatelku Evu Krákorovou:

Informace k čipovému systému Bellhop

Pro vyzvedávání dětí je nově od 1. 9. 2021 potřeba využít čip. Ten přiložíte k terminálu, který je umístěn vpravo u bočních vchodových dveří do budovy školy, kde se po přiložení zobrazí požadované informace.

Po přiložení čipu se na displeji zobrazí příjmení dítěte, počáteční písmeno křestního jména dítěte a informace, kde se Vaše dítě právě nachází. Systém okamžitě upozorní paní vychovatelku, že jste u terminálu a má dané dítě uvolnit ze školní družiny, pokud se nachází její oddělení v budově školy. Zde je třeba počítat s časovým zdržením (úklid hraček, pracovního prostoru, doba v šatně……) Hned poté bude dítě uvolněno ze školní družiny.

V případě, že budou děti mimo budovu (hřiště, lesík, altánek za školou) systém upozorní paní vychovatelku, že jste použili čip a bude očekávat Váš příchod.

V čase, který není určen k vyzvedávání dětí, tedy 11:45 - 14:30 hod., k upozornění nedojde a Vaše dítě ze školní družiny uvolněno nebude. Na displeji se zobrazí, že není čas k vyzvedávání.

Na displeji terminálu se tedy vyzvedávající osobě okamžitě zobrazí, zda je možné dítě vyzvednout, či není čas k vyzvedávání, zda je na kroužku, na hřišti atd.

Pokud by došlo k výpadku systému, využijte stávající telefony. Číslo telefonu je shodné s číslem oddělení školní družiny.

Stávající telefony č. 1 - 4 zůstávají v provozu pro ranní družinu. Na ranní družinu se čipy nepoužívají.

Informace na terminálu

Po přiložení čipu se Vám mohou zobrazit tyto možnosti a uvedené budou bez diakritiky:

 • VE DRUŽINĚ – dané oddělení se nachází ve škole v kmenové učebně a je možné děti vyzvedávat v čase 14:30 – 17:00 hod., po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte.

 • HŘIŠTĚ – dané oddělení se nachází na hřišti za školou a je možné děti vyzvedávat v čase 14:30 – 17:00 hod.

 • ALTÁNEK – dané oddělení se nachází v prostoru za tělocvičnou školy, vlevo od hřiště za školou a děti je možné vyzvedávat v čase 14:30 – 17:00 hod.

 • LES U VEVEREK – dané oddělení se nachází v prostoru lesíka u oploceného hřiště u MŠ
  U Veverek a vyzvedávat je možné v čase 14:30 – 17:00 hod.

 • KROUŽEK- ZKUSTE POZDĚJI - Vaše dítě je na kroužku, čip použijte znovu po jeho ukončení

 • AKCE – jedná se většinou o celodružinové akce pořádané v budově školy. Informace o použití čipu se v systému nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové přiložení čipu po skončení akce (časy akcí jsou vždy předem uvedeny v družinových notýscích)

 • NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ – tato informace se zobrazí na displeji v případě, že si Vaše dítě vyzvednete v době, která není určená k vyzvedávání, tedy mezi 11:45 – 14:30 hod.. Paní vychovatelka v tento čas nebude upozorněna systémem, že byl čip přiložen k terminálu a že má dané dítě uvolnit ze školní družiny. V tomto případě Vás žádáme o nové přiložení čipu v čase od 14:30 hod..

 • NENÍ V DRUŽINĚ – tato informace se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky, nebo nebylo dítě v daný den v ŠD.