: ZŠ Juventa > Školní družina > Čipový systém Bellhop

Vyzvedávání dětí ze šD a čipy BellHop 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

čipy určené k vyzvedávaní Vašich dětí ze školní družiny objednávejte pomocí tohoto formuláře, do kterého se přihlašujte pomocí přiděleného ZZ účtu: Vyzvedávání dětí ze ŠD 2023/2024

V případě, že si budete Vaše dítě vyzvedávat, je nutné objednání čipu. Pokud nemáte zájem o vydání čipu, i tato varianta je možná, a to nastavením samostatných odchodů ze školní družiny. I přesto je třeba registraci provést a uvést v dalším kroku, že nemáte zájem o vydání čipu. Čipy objednávejte nejpozději do konce července a k vyzvednutí budou v termínech:

Čipy lze touto cestou objednat pouze pro budoucí přípravné a první třídy. Ostatní, již vydané čipy, zůstávají aktivní i pro příští školní rok. Cena jednoho čipu je 100 Kč a částka je nevratná.

V případě zájmu o vydání čipu u starších ročníků kontaktujte přímo vedoucí vychovatelku Evu Krákorovou:

Informace k čipovému systému Bellhop

Pro vyzvedávání dětí je nově od 1. 9. 2021 potřeba využít čip. Ten přiložíte k terminálu, který je umístěn vpravo u bočních vchodových dveří do budovy školy, kde se po přiložení zobrazí požadované informace.

Po přiložení čipu se na displeji zobrazí příjmení dítěte, počáteční písmeno křestního jména dítěte a informace, kde se Vaše dítě právě nachází. Systém okamžitě upozorní paní vychovatelku, že jste u terminálu a má dané dítě uvolnit ze školní družiny, pokud se nachází její oddělení v budově školy. Zde je třeba počítat s časovým zdržením (úklid hraček, pracovního prostoru, doba v šatně……) Hned poté bude dítě uvolněno ze školní družiny. 

V případě, že budou děti mimo budovu (hřiště, altánek za školou) systém upozorní paní vychovatelku, že jste použili čip a bude očekávat Váš příchod.

V čase, který není určen k vyzvedávání dětí, tedy 11:45 - 14:30 hod., k upozornění nedojde a Vaše dítě ze školní družiny uvolněno nebude. Na displeji se zobrazí, že není čas k vyzvedávání. 

Na displeji terminálu se tedy vyzvedávající osobě okamžitě zobrazí, zda je možné dítě vyzvednout, či není čas k vyzvedávání, zda je na kroužku, na hřišti atd.

Pokud by došlo k výpadku systému, využijte stávající telefony. Číslo telefonu je shodné s číslem oddělení školní družiny.

Stávající telefony č. 1 - 4 zůstávají v provozu pro ranní družinu. Na ranní družinu se čipy nepoužívají.

Informace na terminálu

Po přiložení čipu se Vám mohou zobrazit tyto možnosti a uvedené budou bez diakritiky: