: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 4. 1. 2021

Aktualizace 2. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 je opět změna v docházce dětí do školy. Na prezenční výuku nastupují pouze žáci přípravných tříd a dále děti z 1.a 2. ročníků. Všichni ostatní žáci zůstávají doma na distanční výuce.

Děti z přípravných tříd a 1. ročníků budou stále nastupovat v 7:45 a 2. ročníky v 8:00. Děti se budou učit dle běžného rozvrhu (Hv bez zpěvu a Tv bez sportovních činností). Všechna protiepidemická opatření jsou i nadále v platnosti.

Informace o fungování ŠD jsou uvedeny na stránce Školní družina.

Výuka žáků 3. - 9. tříd bude probíhat výhradně on-line formou, s navýšeným množstvím hodin. Rozvrhy obdrží děti přes Učebny v Google Workspace a jsou také publikovány na stránkách s rozvrhy.