: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023 > Zápis do 1. tříd 2023

Zápis do 1. tříd 2023

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu dětí do 1. tříd, který proběhne ve dnech 8. a 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy ZŠ Juventa. Náhradní termín zápisu je 15. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin.

Spádový obvod naší školy jsou tyto části města: Milovice – Mladá a Benátecká Vrutice

Co budete k zápisu potřebovat

Jak bude zápis probíhat?

Zápis není zkouška, proto se nedoporučuje cvičit s dítětem jakoukoli dovednost a znalost. Celkovým smyslem zápisu je posoudit aktuální školní zralost dítěte. Součástí zápisu je rozhovor s učitelem, přeříkání básničky nebo zazpívání písničky, kresba, otázky ze všeobecného přehledu (např. znalost barev, geometrických tvarů, písmen, čísel). Dále se zkouší, zda dítě zná své jméno, adresu a věk. Plní i jednoduché úkoly a nakonec odchází s drobným dárkem.

Pro více informací využijte 

Veškeré formuláře naleznete v části Ke stažení -> Zápis do 1. tříd a informace k 1. třídám

tel: 325 532 598, info@zsjuventa.cz, Školní Facebook